+90 (212) 244 92 22
info@fastercv.com
Genel Koşullar
Kurumsal Hizmet Sözleşmesi
Pera Kariyer Çözümleri Ltd. Şti. (“FasterCV.com”) ile müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

Madde 1. Hizmet Sahibinin Bilgileri
UNVAN :     Pera Kariyer Çözümleri Ltd. Şti...
ADRES :     Levent Mah. Eylül Sokak No:6 Beşiktaş
TELEFON : 0212 244 92 22  -  FAX : 0212 244 92 21  -  E-MAIL : info@fastercv.com

Madde 2. Müşteri Bilgileri
İSİM SOYAD/UNVAN :..............     ADRES :.................     TELEFON :...................     FAX :.....................     E-MAIL :...................    

Madde 3. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusunu, FasterCV.com‘un www.fastercv.com internet sitesi üzerinden müşteriye iş gücü ihtiyacını karşılaması amacıyla elektronik ortamda ilan oluşturması için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

Madde 4. Sözleşmeye Konu Hizmetin Açıklaması
4.1. Müşterinin sadece FasterCV.com‘un  belirlediği sayi kadar personel ilanı yayınlama ve aday veritabanından yine FasterCV.com‘un belirlediği miktarda görüntülü özgeçmişi / özgeçmişi ücretsiz inceleme hakkı vardır.
4.1.1. Müşterinin sadece ………. adet personel ilanı yayınlama ve aday veritabanından………….  adet görüntülü özgeçmişi, ………….. adet özgeçmişi inceleme hakkı vardır.
Hizmetin vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir.
Hizmet Adı                                         Adet       satış Bedeli (KDV dahil toplam)
ilan Verme                                           0                                0
Sinirli Aday veritabanı                         0                                0
Görüntülü özgeçmiş Inceleme            0                                0
TOPLAM TUTAR                                 0                                0
4.2. İşbu sözleşme’nin kurulması ile “İlan Verme”, “Başvuru Cevaplama” ve müşterinin başvurularının bulunduğu “Başvuru Filtreleme”, “Görüntülü Özgeçmiş” modülleri, müşterinin kullanımına açılacaktır.
•    İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile müşteri işbu sözleşme süresince ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir ve dilerse ilanı verirken ünvanını gizli tutabilir.
•    Başvuru Filtreleme Modülü: Bu modül sadece müşteriye gelen başvuruların müşterinin belirleyeceği FasterCV.com filtreleme kriterlerine göre eleminasyona tabi tutulmasına imkan vermektedir.
•    Başvuru Cevaplama Modülü: Bu modül yayınlanan ilana basvuran adaylara tek tek ya da toplu olarak durumlarina göre yanıt gönderilebilmesini sağlamaktadır.
•    Sınırlı Aday Veritabanı: Sınırlı Aday Veritabanı modülü, FasterCV.com üzerinde aktif özgeçmiş oluşturan tüm adayların içinden müşteri tarafından belirlenen FasterCV.com filtreleme kriterlerine göre eleminasyona tabi tutulmasıdır. Müşteri …………… adet özgeçmiş açma hakkına sahiptir.
•    Görüntülü Özgeçmiş Aday veritabanı modülü, fastercv.com  üzerinde aktif görüntülü özgeçmiş oluşturan tüm adayların içinden müşteri tarafından belirlenen FasterCV.com  filtreleme kriterlerine göre eleminasyona tabi tutulmasıdır. müşteri ………….. adet görüntülü özgeçmiş açma hakkına sahiptir.
4.3. Müşteri, sözleşme kapsamında verilen asil hizmetin ilanın yayınlanması için gerekli kullanıcı bilgi ve şifrelerin kendisine temin edilmesi ve ilanının yayınlanması ile tamamlandigini kabul eder. müşteri üyeliği boyunca fastercv.com  müşteri hizmetlerinden telefon veya internet aracılığı ile sağlanan hizmetle ilgili desteği almaya devam edebilecektir.
4.4. Websitesindeki verilerin FasterCV.com ’un bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılmasından FasterCV.com  sorumlu değildir.
4.5. FasterCV.com  Müşteri Hizmetleri 0212 244 92 22 telefon numarası aracılığıyla, müşteriye sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü desteği verecektir. Müşteri aynı numaradan talep ve şikayetlerini FasterCV.com‘a iletebilir.
4.6.müşteri, fastercv.com sayfalarında yayınladığı ilanlarına gelen başvurularını fastercv.com haricindeki bir faks numarası, e-posta, adres veya web adresine yönlendiremeyecegini; ayrıca, FasterCV.com’un izni olmaksızın FasterCV.com araçları ile reklam, duyuru v.b. yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Site verilerinin fastercv.com’un bilgisi dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktir.
4.7. FasterCV.com kurumsal üyelik ücretsiz, FasterCV.com’un müşterilerine verdiği haklar dışında ilan vermek ücretlidir. Fastercv.com ‘un sağlanan ürün / hizmetler için paket, fiyat ve kampanya kosullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
4.8. Müşteri kurumsal üyelik bilgilerini, şifreyi, adayların verdiği şahsi ve özel bilgileri üçüncü kişilere açıklamamayı, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgileri üye olmayan üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca kurumsal üyelik şifresini kullanan yetkili kişinin değişmesi durumunda bunu derhal fastercv.com’a bildirecektir. Müşterinin işbu yükümüne aykırı davranması halinde fastercv.com sözleşmeyi derhal feshederek bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararın tazminini talep edebilir.

Madde 5. Hizmetin Geçerlilik Süresi
Müşteri’nin üyeliği 75 gündür. Bu süre müşteri tarafından ödemenin tamamen gerçeklesip, hizmet şifresinin müşteri’ye verilmesi ile başlar. müşteri’nin vereceği ilan işbu 75 günlük sürenin içinde 60 gün süreyle yayında kalır. Müşteri ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir.

Madde 6. Müşterinin Beyan Ve Taahhütleri
6.1. Müşteri, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
6.2. Müşteri ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki ve kullanılan firma logosundaki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu sözleşme’ye konu firma profili içeriği ile ilgili 3.kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran müşteri olup, müşteri bu konuda fastercv.com ‘un hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Müşteri, FasterCV.com  sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.
6.4. Yayınlanan ilanda müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez.
6.5. FasterCV.com ‘un müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda fastercv.com  işbu sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, fastercv.com  tarafından alınmış ücretler iade edilmez.
6.6. Müşterinin , fastercv.com  üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (egitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda fastercv.com  işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. fastercv.com  bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.
6.7. Aday veri tabanı, fastercv.com  için aslı ve en önemli mal varlığıdır. işbu sözleşme ile fastercv.com  tarafından müşteri’ye verilen aslı hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, fastercv.com  için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder.

Madde 7. Satış Fiyatı Ve Ödeme Şekli
7.1. Üyelik Sözleşmesi'ne konu ………. adet personel ilanı, ……….adet özgeçmiş görüntüleme ve ……. adet görüntülü özgeçmiş izleme için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil [………………… TL’dir. Ücretin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir. Ödemenin havale ve eft  ile yapilması mümkündür.
7.2. Ödeme Pera Kariyer Çözümleri Ltd. Sti. ’nin Garanti Bankası Levent  Subesi (Sube Kodu : 401)   6295762 no’lu hesabına yapilacaktır. (IBAN – TR97 0006 2000 4010 0006 2957 62).
7.3. Hizmet bedeli müşteri tarafından fastercv.com ‘un hesabına herhangi bir sebeple aktarilmaz veya aktarilamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse fastercv.com ‘un işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülügü kalmayacaktır.
7.4. FasterCV.com ödemenin yapilmasıni müteakip faturayi, müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve müşterinin verilen adresine gönderecektir.

Madde 8. Ücret İade Hakkı

Ücret iadesi; müşterinin yazılı talebi üzerine su durumlarda yapılabilir;
•    ilan yayınlanmadıysa,
•    ilan yayınlanmış olsa da ilan yayınlandıktan sonraki 2 gün içinde ilana gelen başvurular incelenmediyse ve aday veritabanından özgeçmişler hiç incelenmediyse ücret iadesi yapılır.

Madde 9. Cayma Hakkı

İşbu sözleşme konusu hizmet müşteriye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği müşteriye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarinca da müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 10. Son Hükümler

10.1.Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşme uyarinca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapilacak yazili bildirimlerin kanunen geçerli tebligatin tüm hukuki sonuçlarını doguracağını kabul ederler.
10.2. Müşteri, işbu sözleşmeden dogan hak ve alacaklarini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecegini kabul ve taahhüt eder.
10.3. İşbu sözleşme’den kaynaklanan uyusmazliklarin çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
10.4. İşbu sözleşme’den doğacak damga vergisi taraflarca yarı yarıya ödenecektir.
İşbu sözleşme [……] tarihinde düzenlenmiştir (Üyelik tarihi geçerlidir).

HİZMET VEREN                                                                                 MÜŞTERİ
Pera Kariyer Çözümleri Ltd. Şti.           
İmza                                                                                                    İmza